İndikatör & Transmitter Nedir?

İndikatör &  Transmitter Nedir?

Konuya başlamadan önce transducer (Dönüştürücü) konusuna değinmek gerekmektedir.

Transducer (Dönüştürücü) Nedir?

Transducer, temelde mekanik enerjiyi genellikle milivolt elektrik sinyaline çeviren birincil eleman sensörlerdir. Transdüser kullanım alanları oldukça geniştir. Kullandığımız teknolojik cihazlardan tutun, hayatımızda pek çok kullanmış olduğumuz ürün dahilinde transducer bulunmaktadır. Sanayi ve endüstriyel alanda, kumanda ve kontrol sistemlerinde, tıp elektroniğinde ve fabrikalardaki hassas ölçümlerin yapılmasını sağlar. Transducer çeşitleri, sensörler ile ortak çalıştıkları için kullanım alanı oldukça geniştir. Farklı alanlarda kullanım ihtiyacı ve projelendirme biçimine göre farklı transducer çeşitleri bulunmaktadır. Kullanım alanlarına özel olarak üretilen birçok transducer cihaz vardır.

NPI BW INDIKATOR

Ağırlık ve Basınç Transducer

Ağırlık ve basınç transduceri, fiziki yapılarda meydana gelen değişimi elektrik enerjisine dönüştüren türde bir transducer çeşidir. Bu transducer, manyetik ve kristal yapılı olarak ikiye ayrılmaktadır. Manyetik yapıda olan modeli, üzerlerine uygulanan basınçlar ile gerilim değişimlerini algılamaktadır. Kristal yapılı olan model ise oluşan basınç altında direnç değişimi göstermektedir.

Isı Transducer

Isı transdüseri, bulunduğu ortamın sıcaklığından kaynaklı olarak potansiyel fark değişiminden etkilenmektedir. Termostat, Termokupl, Termistör ısı transducer çeşitlerine örnektir. Termostat, metallerin ısı derecesine göre uzamasını sağlar. Termokupl ise birbirinden farklı iki metalin oluşturduğu elektrik gerilimine denmektedir. Termistör, ısı değişimi ile ortaya çıkan direnç değişimine denir.

Manyetik Transducer

Manyetik transdüser, bulunduğu ortamdaki manyetik değişime göre çıkış gerilimi üreten bir cihazdır. Bu cihaz, iki farklı varyasyondan oluşur. Bu varyasyonlar, endüktif ve yarı iletkendir. Endüktif, bobinin uçlar arasında gerilim üretmesine denir. Yarı iletken ise elektronların bir yerde toplanmasına denir.

Optik Transducer

Optik transdüser, bulunduğu ortamda yer alan ışık şiddeti ve direnç değişimine göre elektrik enerjisi üreten bir transducer çeşididir. Işık yayan ve ışık algılayıcı gibi isimlere sahip olan iki farklı modelden oluşur. Her iki çeşitte de bir adet ışığa duyarlı mercek bulunmaktadır.

Daha detaylı bilgi için bu linke gidebilirsiniz.

İndikatör & Transmitter Nedir?

İndikatör kavramı dilimize Fransızcadan geçen fizikte kullanılan bir terimdir. Fizik biliminde adı gösterge olarakta bilinmektedir. Bir maddenin bir ortamda test edilirken varlığını gösteren ayraca verilen addır.

Transmitter, transdüserlerin milivolt sinyal çıkışının işlenmesine ve uzun mesafelerde iletim için akıma dönüştürülmesini sağlayan elektroniklerdir.

BTR 1 TRANSMITTERAğırlık İndikatörü Nedir?

Ağırlık ölçümlerinde  kısaca loadcell den (yük hücresi) gelen verilerin işlendiği ve bu verileri kilo bilgisi olarak gösteren cihaz olarak tanımlamamız mümkündür. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, yük hücrelerinde platform üzerinde yer alan nesnelerin ağırlığını kg ve diğer birimlerde yorumlayarak gösteren sistemler bu şekilde adlandırılır. Halk arasında tartım indikatörü veya ağırlık indikatörü olarak ta adlandırılmaktadır.

Yük hücrelerinde, yüzey üzerinde bulunan nesnelerin ağırlığı wheatstone köprüsü olarak bilinen şemaya uygun olarak ölçülür. Fakat ağırlığın anlaşılabilmesi için kg veya başka bir ağırlık birimi bazında gösterilmesi gerekir. Tartım sistemi ile entegre biçimde çalışan transducer  tam olarak bu işe yarar. Ağırlık ölçüleri, dijital ekrana iletilerek gösterilir. Elde edilen veriler, kullanılan birim bazında değerlere dönüştürülerek gösterilir. İndikatörler yalnızca ölçüm için değil veri toplama ve raporlama için de kullanılmaktadır.

İndikatör Nasıl Çalışır?

Tartım sistemleri temel olarak iki farklı terminalden oluşur. Bu terminaller, platform ve indikatördür. Platformda yer alan yük hücreleri (load cell), zemin üzerindeki nesnelerin ağırlıklarını wheatstone köprüsü şemasına uygun bir şekilde hesaplayarak elde edilen verileri indikatöre gönderir. İndikatöre iletildiğinde bu sinyaller dönüştürülür ve gönderilen veriler tartım indikatörü tarafından kg ve diğer ağırlık değerlerine dönüştürülerek gösterilir.

Transmitter nedir? Nasıl Çalışır?

Trasmitterler, transdüserlerin milivolt sinyal çıkışının işlenmesine ve uzun mesafelerde iletim için akıma dönüştürülmesini sağlayan elektroniklerdir. Akım, duyarlı olan gerilimin aksine radyo frekansı parazitlerinden hemen hemen hiç etkilenmedikleri için sıklıkla tercih edilirler . Bu cihazlar akım çıkış cihazlarıdır ve iki veya üç telli olabilmektedir. Hem güç almak hem de bir çıkış sinyali iletmek için iki tel kullanıldığında, uzun kabloların gerekli olduğu yerlerde önemli maliyet tasarrufları sağlanabilir. Basınç minimumdan maksimuma değiştiği için sıklıkla 4 mA’dan 20 mA’ya değişecek şekilde sistemde ölçeklenirler.

Dahili devre, “akım tahrikli” olduğundan, uygun basınç oransal akımının belirli bir limite kadar hat direncine bakılmaksızın muhafaza edildiğinden emin olmak için iki terminal arasındaki verici voltajını kontrol eder. Böylece bu cihazlar, uzun kablolarla kullanım için çok uygundur ve voltaj çıkış transdüserlerine kıyasla elektromanyetik parazitten çok daha az etkilenirler.

BrosWeigh Grubu ürünler için bu linki ziyaret edebilirsiniz. Yabancı kaynak olarak buraya bakabilirsiniz.

Scroll to Top