Bantlı Kontrol Kantarı Nedir?

Bantlı Kontrol Kantarı Nedir?

Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bantlı kontrol kantarı (checkweigher), üretim hattında bir yük hücresi (loadcell) üzerinden geçirilen hareket halindeki ürünleri tartan bir sistemdir. Bantlı kontrol kantarı (checkweigher) artık tartımın çok ötesinde özelliklere sahip olmakta ve kullanıcılar için sunduğu pek çok avantaj bulunmaktadır. Ayrıca kullanılabilecek çeşitli dinamik yük hücresi (loadcell) teknolojileri ile birlikte, bunların farklı türde uygulamalara ve üretim ortamlarına uygunluğu ele alınmaktadır.

Söz konusu otomatik kontrol tartımı olduğunda, “her amaca uygun” tek bir çözümü olmamakla beraber gerek üretici gerekse son kullanıcıların yük hücresi (loadcell) seçim sürecinde neden ilgili uygulamaya yönelik hassasiyet düzeyinin temel alınması gerektiği, ortam koşullarını ve ürün işleme parametrelerini daha iyi anlamalarını sağlayarak kendi çalışma ihtiyaçlarına uygun ideal yük hücresi (loadcell) seçmeleri büyük önem taşımaktadır.

Checkweigher sistemlerinde, ürünler önceden tanımlanmış ağırlık bölgeleri halinde gruplandırılır ve ardından tartım sınıflandırmasına göre sıralanır veya çıkarılır. Bantlı kontrol kantarı(checkweigher), yüksek doğruluk sağlanması amacıyla saniyenin çok küçük bir bölümünde verileri toplayıp sisteme sürekli işler. Bu işlem checkweigher sistemlerinin verimli sonuçlar verebilmesi için önem arz etmektedir.

Bantlı kontrol sistemleri seçiminde göz önünde bulundurulması gereken temel hususları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 1. İhtiyaç Duyulan Kontrol Sisteminin Tanımı

Sistem seçiminde göz önünde bulundurulması gereken ilk unsur, ihtiyaç duyulan işlevselliktir.

 • Dinamik tartım kontrolünün yanı sıra, metal parçacıkların algılaması yapılıp yapılmayacağı;
 • Kontrol sonrası ürün etiketlemesi olup olmayacağı;
 • Uygun olmayan ürünlerin manuel mi yoksa otomatik olarak mı tasnifleneceği;
 • Paketlerin ölçülen ağırlığa göre sıralanması veya sınıflandırılmasının istendiği;

Bu soruların cevabı ideal sistemin oluşturulması için başlangıç noktası olacaktır.

 1. Ürün Tanımı

Doğru makine projesi için şekil, boyutlar, ağırlık aralığı, ambalaj ve diğer tüm ürün tanımlayan unsurların değerlendirilmesi esas alınmalıdır.

 • Şekil: İnce tabanlı, kapladığı alan için çok uzun ve yuvarlak şekilli ürünlerin tümü kararsızdır ve konveyör hat üzerinden geçerken düşmelerini önlemek için bazı özel tasarımlar gerektirir. Aksine büyük tabanlı ve yuvarlak olmayan ürün grupları daha az titreşime maruz kalır ve kritik bir nokta olmayacaktır.
 • Paketleme: Şişlenmiş bir sıvı ürün için gereken tartım doğruluğu, bir kutu bileşenlerinin sayımı için gerekli olandan büyük ölçüde farklıdır. Kontrol edilecek ürünlerin paketlenecek mi yoksa toplu mu olacağı sorusu da büyük önem taşımaktadır.
 • Gevşek Ürünler: İçerisinde granür ve toz yapıda ürün bulunduran ambalajlar, taşıma sırasında ölçek sonucunu değiştirme riskiyle birlikte bazı partikülleri kaybetme eğilimindedir. Bu durum, artıkların birikmesini önlemek için açık iş konveyörleri sağlamak gibi üretici tarafından uygun şekilde dikkate alınmalıdır.
 • Sıvı veya Viskoz Ürünler: Sıvı, viskoz veya çok az kompakt ürünler, konveyörler üzerindeki hareketlerin neden olduğu titreşimler nedeniyle iç hareketlere maruz kalmaktadırlar. Sürtünme ve viskozite ne kadar fazlaysa, ürünün bir konveyörden diğerine geçmesi zor olacağından tartım değişiklikleri de o kadar fazla olacaktır. Bu sebepten dolayı konveyör hattının tasarım aşaması en iyi şekilde düşünülmelidir.
 • Ağırlık ve Hız: Ürün ağrılıklarının ve geçecek ürün miktarı chekweigher sistemlerinin seçiminde büyük önem arz etmektedir. Geçecek ürün ağırlığı aralığının tespiti, talep edilen dakikadaki ürün adeti, gram mı yoksa kilo bazında ürünlerin geçmesi istendiği, tespit edilmesi gereken konuların başında gelir. Konveyörlerin hızı ne kadar yüksek olursa, olası maksimum doğruluk o kadar az olur. Aynı şekilde, aynı anda birden fazla ürünün tartım terazisine geçmesini ve sonucun taklit edilmesini önlemek için ürünlerin doğru aralıklara sahip olması gerekmektedir.
 • Metal Riski: Ürünler imalat sırasında metal partiküllere maruz kalma riskine sahiptir. Uygun yasa metal algılama işlemi gerektirip gerektirmediği tespiti yapılması gerekmektedir. Özellikle gıda ve kimya sektörlerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri olan metal riski için sistemlere “Metal Dedektörü” kullanılması gerekmektedir. Uygun metal dedektörü tespiti büyük önem taşımaktadır. Metal dedektörü dijital sinyal işleme teknolojisi kullanarak en küçük boyuttaki demir içeren, içermeyen ve diğer yabancı metal maddeleri saptar.

checkweigher

 

 1. Çalışma Ortamı

Bantlı kontrol kantarı (chekweigher) sisteminin çalışacağı ortam, sistemi doğrudan etkiler. Bu etkiyi iyi değerlendirmek gerekmektedir.

 • Sıcaklık: Çalışma ortamının sıcaklığı, sistemi doğrudan etkiler. Sıcaklığın tekrarlanan ve önemli ölçüde dalgalanması tartım sonuçlarını değiştirebilir
 • Nem ve Yıkama: Bantlı kontrol kantarı (checkweigher) sisteminin kurulması istenildiği ortamda yıkama yapılıp yapılmadığı, yapılıyorsa nasıl bir yıkama metodu kullanıldığı tespiti yapılmalıdır.
 • Enkaz ve Tozlar: Bantlı kontrol kantarı (checkweigher) sisteminin kurulması istenildiği ortamda uçucu parçacıkların ve toz partiküllerinin olup olmadığı, makinenin toz birikimine maruz kalıp kalmayacağının tespiti yapılmalıdır.
 • Titreşim: Bantlı kontrol kantarı (checkweigher) sisteminin kurulması istenildiği ortamda, makinenin üzerinde duracağı zeminin titreşime ve hava akımlarına maruz kalıp kalmadığının tepiti yapılmalıdır.
 • Korozyon: Bantlı kontrol kantarı (checkweigher) sisteminin kurulması istenildiği ortamında, makinenin korozyon riskine maruz kalıp kalmayacağı tespit edilmelidir. Değerlendirilmesi gerekn ilk ve en önemli unsur, checkweigher sisteminin yalıtım derecesi olacaktır.
 1. Sertifikasyon

Bantlı kontrol kantarı (checkweigher) ticaret için yasal mı olmalı yoksa sadece iç kontroller için mi kullanılacağı belirlenmelidir. Uluslararası yasalar, önceden paketlenmiş ürünler için tartım ve kontrol prosedürlerini düzenler. Bu ürünler için yasalara uygun sertifikalı sistemler zorunlu olacaktır.

Geniş ürün yelpazemiz ve bantlı kontrol kantarları için Brosweigh Tartı Sistemlerinin yetkili ve uzman satış mühendislerinden bilgi ve fiyat bilgisi alabilirsiniz. Kaynak

Scroll to Top